Biologische sector

Aan de buitenkant is het verschil tussen conventionele en biologische producten niet te zien. Biologische producten moeten in het handelsverkeer daarom aan strenge Europese en Nederlandse regels voldoen. Vaak worden zij ook voorzien van een bio-certificaat.

Bij overtreding van regels kan de overheid verhandelde producten blokkeren, onderzoeken en zelfs de certificering intrekken. Dit heeft verstrekkende consequenties voor koper en verkoper. Vaak moet snel worden gehandeld om dit te redresseren. Dat geldt zeker indien er een product uit de handelsketen moet worden teruggehaald of omgelabeld tot ‘conventioneel’.Bijzonder is verder dat de Europese regelgeving een jaarlijkse inspectie door de toezichthouder (Skal) voorschrijft. Vanaf 1 januari 2022 gaat bovendien een nieuwe set Europese regels in. De nieuwe Europese Bio-verordening geeft precies aan waaraan een biologisch product of grondstof moet voldoen om te kwalificeren als ‘biologisch’. U kunt daarbij denken aan het minimale percentage biologisch ingrediënt, de etiketten en het verbod op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt. Deze regels zijn van belang voor iedereen die met biologische grondstoffen en producten te maken heeft. Het is verboden een product “biologisch” te noemen wanneer het niet aan de regels voldoet.

En wist u dat vanaf begin 2021 er een registratie- of certificatieplicht geldt voor winkels die biologische producten verkopen? Denk aan supermarkten, speciaalzaken en marktkramen, maar ook webshops. Voor biologische landbouwbedrijven, verwerkingsbedrijven en de logistieke partijen in de biologische keten geldt deze eis al.

Al met al is de juridische wereld van de internationale handel in biologische grondstoffen en producten een jungle. Ons team leidt u door deze jungle. Van Traa biedt onder meer:

  • Expertise op het gebied van de Europese en Nederlandse landbouwkwaliteitswetgeving (biologisch)
  • Bijzondere proceservaring (bestuurs-, civielrechtelijk, en arbitrages) inzake de import en (de)certificering van biologische producten
  • Informatie over registraties, certificaten en procedures
  • Voorbereiding op, en assistentie bij, inspecties en invallen van toezichthouders
  • Bijstand bij publiekrechtelijke procedures tegen opgelegde maatregelen, sancties en (verzekerings)claims
  • Advisering over verzekeringsdekking en bedrijfsschade
  • Assistentie bij claims van/op leveranciers, afnemers, (recall)verzekeraars en natuurlijk de benodigde arbitrageprocedures
  • Review van algemene (opslag, transport- en leverings)voorwaarden en contracten
  • Verzorgen van cursussen en trainingen

Van Traa is opgenomen in het Bio Handboek als juridisch dienstverlener op het gebied van biologische regelgeving. Van Traa is vriend van de BioBorrel en vaste deelnemer of spreker op verschillende events, zoals het Webinar over Biologische Grondstoffen, georganiseerd door het Comité van Graanhandelaren, Nofota, NZV en Van Traa. Daarnaast zijn de advocaten van Van Traa ook lid van de Vereniging voor Levensmiddelenrecht en de Vereniging voor Milieurecht.

Publicaties Biologische sector

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden