Beroepsaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid is een heel breed rechtsterrein. Daarbij moet de beroepsaansprakelijkheid los worden gezien van de bestuurdersaansprakelijkheid.

Bij beroepsaansprakelijkheid kan gedacht worden aan de aansprakelijkheden van advocaten, notarissen, deurwaarders, architecten, constructeurs, assurantietussenpersonen, etc. Telkens is daarbij de vraag of is gehandeld overeenkomstig hetgeen van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is inzicht nodig in de voor de betrokken professional geldende regels, de informatie waarover deze beschikte ten tijde van de verweten gedraging, etc.

De bestuurdersaansprakelijkheid richt zich veelal op Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek waarin geregeld is wat van bestuurders en commissarissen van B.V.’s en N.V.’s verwacht mag worden. Daarbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen gevallen waarbij de bestuurder aan wordt gesproken door de vennootschap zelf (bijvoorbeeld bij fraude) of juist door crediteuren (bijvoorbeeld in faillissement).

Daarnaast en vaak ook daarvoor wordt in de praktijk de vraag gesteld of de bestuurder een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering heeft die dekking biedt. Als dat zo is en als er dan ook een aansprakelijkheid lijkt te zijn, is er vaak nog een andere horde te nemen: heeft de beroepsfout ook daadwerkelijk tot schade geleden en zo ja, tot welke schade?

Publicaties Beroepsaansprakelijkheid

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden