Zeevervoer

Zeerecht is de overkoepelende term die wordt gebruikt voor de praktijk waarin “natte”, internationale zaken worden behandeld. Over het algemeen gaat het om juridisch complexe kwesties, waarin op korte termijn actie moet worden ondernomen en regelmatig IPR aspecten spelen. Het team van Van Traa assisteert - onder meer - bij kwesties met betrekking tot: 

 • regres voor ladingschade;
 • kwijtgeraakte cognossementen;
 • bunkerdisputen;
 • averij-grossekwesties;
 • uitoefening van retentie- en pandrechten;
 • geschillen over de bills of lading (B/L), sea waybill en charterparty;
 • opzegging van vervoerovereenkomsten;
 • multimodaal vervoer;
 • vrachtincasso’s;
 • beslagen (waaronder op schepen, bunkers, lading, bewijs en bankrekeningen);
 • polisdisputen;
 • faillissementsproblematiek.

Als lading in beschadigde staat wordt afgeleverd is van belang dat de schade wordt vastgesteld, de oorzaak wordt onderzocht en dat zekerheid in de vorm van een garantie wordt geregeld voor verhaal van de schade. Om aansprakelijkheid van de zeevervoerder aan te tonen dient bewijsmateriaal te worden verzameld. Regelmatig wordt aan ladingbelanghebbenden geen gelegenheid geboden om onderzoek te doen. De specialisten bij Van Traa kunnen in dat geval assisteren bij het leggen van een bewijsbeslag, het optuigen van een voorlopig getuigenverhoor en/of het aanstellen van een gerechtsexpert. Om zekerheid af te dwingen kan een scheeps- of bunkerbeslag worden gelegd.

Omgekeerd geldt dat als de lading het schip heeft beschadigd of als de belanghebbenden bij het schip onderweg buitengewone kosten hebben gemaakt of schade hebben geleden, zij er belang bij hebben dat hun rechten worden veiliggesteld. Het team van Van Traa staat hen bij, bijvoorbeeld met advies over het uitoefenen van een retentierecht en het regelen van zekerheid, al dan niet door het leggen van een beslag.

Bij zeevervoer gaat het vaak om disputen van internationale aard. Niet zelden speelt daarbij de vraag in welk land er (het beste) actie ondernomen kan worden. De advocaten van Van Traa adviseren daar regelmatig over. Door het ruime correspondentennetwerk kan er, indien nodig op korte termijn actie worden ondernomen.

Publicaties Zeevervoer

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden