Verzekering & Aansprakelijkheid

Van Traa adviseert en procedeert op alle gebieden binnen het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht. Onze klanten zijn verzekeraars, tussenpersonen, ondernemers, advocaten en financiële dienstverleners.

Onze specialisten kennen de verzekeringspraktijk door en door. Zo adviseren wij bij polisgeschillen, volmachten, herverzekeringen en het opstellen van polisvoorwaarden. Daarnaast beantwoorden wij regelmatig vragen over de reikwijdte en inhoud van toezichtwetgeving (zoals de Wet financieel toezicht), bijvoorbeeld over de vergunningsplicht, de zorgplicht en de gedragscodes. Ook adviseren wij over de contractuele verdeling en beperking van risico’s en aansprakelijkheid.

In binnen- en buitenland staan wij bekend om onze expertise en jarenlange ervaring met gecompliceerde aansprakelijkheidszaken, zoals agrarische bedrijfsschade door natuurrampen, overheidsaansprakelijkheid bij grootscheepse infrastructurele werken, werkgeversaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid en letselschade.

Bij grote calamiteiten of mediagevoelige zaken helpen de specialisten van Van Traa niet alleen de problemen juridisch op te lossen, maar staan zij de cliënt op meerdere vlakken bij in het managen van de situatie, bijvoorbeeld bij de (crisis)communicatie.

Als kennispartner van de master ‘Aansprakelijkheid en Verzekering’ van de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn onze advocaten goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen hun vakgebied. De meeste van onze advocaten zijn als docent verbonden aan een of meer Nederlandse universiteiten of academische leergangen. Regelmatig organiseert het team seminars, branche-specifieke kennisbijeenkomsten en studentenmasterclasses om zo onze kennis en ervaring te delen. Van Traa is bovendien founding partner van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB).

 

Specialisme Verzekering & Aansprakelijkheid

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden