Motorvoertuigen

Voor ongevallen waarbij motorrijtuigen betrokken zijn, geldt in Nederland specifieke wetgeving. Dat is de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM). Deze wet is gebaseerd op Europese regelgeving.

De WAM is van toepassing op alle ongevallen waarbij motorrijtuigen zijn betrokken. De wet regelt ook dat iedere eigenaar of houder van een motorrijtuig verplicht is een aansprakelijkheidsverzekering voor het motorrijtuig af te sluiten. Er gelden vaste, in Europees verband vastgelegde, verzekerde sommen voor materiële schade en voor personenschade.

Er zijn twee aspecten die in het bijzonder vermelding verdienen. Allereerst kent de wet aan benadeelde partijen die het slachtoffer zijn geworden van een ongeval met een motorrijtuig een eigen rechtstreeks recht op het verhalen van schade toe op de WAM-verzekeraar. Een dergelijk eigen rechtstreeks recht op de verzekeraar is vrij uniek in de Nederlandse wetgeving.

Het tweede bijzondere aspect betreft de instelling van het Waarborgfonds Motorverkeer. Dat Waarborgfonds is ingesteld als vangnet ten behoeve van benadeelden/slachtoffers van ongevallen met motorrijtuigen. Het Waarborgfonds komt in beeld als het motorrijtuig in strijd met de wettelijke verplichting onverhoopt toch niet tegen aansprakelijkheid verzekerd mocht zijn. In alle landen met vergelijkbare wetgeving voor ongevallen met motorrijtuigen in Europa is ook een dergelijk waarborgfonds opgericht.

Het team van Van Traa adviseert en procedeert met regelmaat over de uitleg van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen. De advocaten zijn bij uitstek bekend met de bijzonderheden van deze wet en de wijze waarop deze wet in de jurisprudentie wordt uitgelegd. De specialisten van Van Traa staan in dit soort zaken voornamelijk de WAM-verzekeraars bij.

Publicaties Motorvoertuigen

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden