Arbitrage

Arbitrage is een privaatrechtelijke geschillenbeslechting die in de internationale handel een steeds grotere rol speelt. Daarbij kan het gaan om productarbitrage onder handelscontracten zoals comité-arbitrages (bij het Koninklijk Comité van Graanhandelaren) en NOFOTA-arbitrages.

Voorbeelden van internationale productarbitrage-instituten zijn bijv. GAFTA en FOSFA

Bij algemene arbitrage fora gaat het bijvoorbeeld om het NAI (Nederlands Arbitrage Instituut) en UNUM. Bekende internationale arbitrage-fora zijn de ICC en de Stockholm Chambers of Commerce (SCC). Voor al die instituten wordt veelal geprocedeerd in het Engels.

Kenmerkend voor product-arbitrages zijn fatale, (zeer) korte termijnen waarbinnen arbitrage aangevraagd dient te worden en waarbinnen enige andere formaliteiten vervuld moeten worden. 

Een groot voordeel van arbitrage ten opzichte van overheidsrechtspraak is dat arbitrale vonnissen wereldwijd in circa 150 landen ten uitvoer gelegd kunnen worden. Dit betekent dat de kans dat het vonnis ook daadwerkelijk ‘te gelde’ gemaakt kan worden vele malen groter is wanneer vermogensbestanddelen van de debiteur zich niet binnen de EER (Europese Economische Ruimte) bevinden. 

Van Traa adviseert zowel bij het opstellen van arbitrageovereenkomsten als bij het procederen voor arbiters. Ook voor de tenuitvoerlegging van arbitrale beslissingen en het maken van ‘asset recovery’- strategieën kunt u bij ons terecht.

Publicaties Arbitrage

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden