Voedsel & Waren

De vraag naar specialistische kennis over voedsel en waren neemt toe door de nadruk op de ketenverantwoordelijkheid van alle partijen die zich bezighouden met productie, import en export, transport, opslag en handel in voedsel en waren.

De voedsel- en warenmarkt is namelijk één van de meest gereguleerde markten; op internationaal, Europees en nationaal niveau. Elk bedrijf in de keten van de voedsel- en warenindustrie dient te zorgen voor de veiligheid van het (voedsel)product. De exacte regels uit de Europese en nationale voedsel- en warenregelgeving zijn echter een jungle. De Voedselveiligheidsverordening en de Richtlijn voor Productveiligheid doen vaak nog een belletje rinkelen, maar de tientallen specifieke uitvoeringsverordeningen en richtlijnen en de nationale regelgeving, zijn in de praktijk ingewikkeld met elkaar verweven en ondoorgrondelijk. En dit terwijl de afnemers steeds meer kwaliteit verwachten en consumenten scherp zijn op de veiligheid van de zaken die zij kopen.

Daarnaast vindt in veel van de marktsectoren die Van Traa bedient een toename plaats van inspecties en handhavingsprocedures door toezichthouders als NVWA, SKAL (biologisch), Douane, ILT en SZW. Zeker wanneer er ook een (stille) terugroepactie/product recall dreigt, kan het ook behoorlijk hectisch worden.

Ons team leidt u door deze jungle dankzij:

 • Expertise in huis op het gebied van voedsel- en productregelgevingen; wij kunnen u adviseren over product-compliance met Europese en nationale voedsel- en productregelgeving, in het bijzonder over innovatieve technologie en novel foods, maar ook op het gebied van verzekering en aansprakelijkheid en handels- en transportcontracten.
 • Bijzondere ervaring met de import en (de)certificering van biologische producten, dat wil zeggen dat het product niet langer als biologisch mag worden verhandeld met substantiële financiële schade tot gevolg.
 • Advies over bijvoorbeeld de mogelijkheden en onmogelijkheden van import en export en de formaliteiten waaraan moet worden voldaan.
 • Informatie over registraties, erkenningen, certificaten en CE-markeringen.
 • Voorbereiding op, en assistentie bij, inspecties en invallen van toezichthouders.
 • Bijstand bij publiekrechtelijke procedures tegen opgelegde maatregelen, sancties en (verzekerings)claims.
 • Advisering over verzekeringsdekking en bedrijfsschade.
 • Assistentie bij claims van / op leveranciers, afnemers, (recall)verzekeraars en natuurlijk de benodigde arbitrageprocedures.
 • Review van algemene (opslag, transport- en leverings)voorwaarden en contracten.
 • Recall-team met een goed netwerk van internationale correspondenten. Wij zijn indien nodig 24/7 bereikbaar (bel bij spoed: 00 31 6 20 21 05 66).
 • Verzorgen van cursussen en trainingen.

Publicaties Voedsel & Waren

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden