Overheid: toezicht & handhaving

In veel van de marktsectoren die Van Traa bedient, vindt een toename plaats van inspecties en handhavingsprocedures door toezichthouders als ISZW, ILT, DCMR (en andere milieudiensten), NVWA, SKAL (biologisch), en de Douane.

Overal waar regels zijn, is er een toezichthouder om de naleving van die regels te controleren en te handhaven. Denk hierbij aan regels op het gebied van voedsel- en productveiligheid, vervoer, opslag, import- en export, maar ook milieuregelgeving en regels omtrent buitenlandse werknemers. Vaak hebben toezichthouders een dubbele pet op en is het niet duidelijk waar precies de grens ligt tussen de medewerkingsplicht en het zwijgrecht. Zeker wanneer er ook inbeslagname, vernietiging van een product of een product recall dreigt, kan het behoorlijk hectisch worden.

Bij Van Traa kunt u terecht voor:

  • Compliance: voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Daarom adviseert Van Traa u graag op het gebied van Regulatory & Compliance.
  • Verzorgen: van cursussen en trainingen en naslagmateriaal zoals hand-outs en draaiboeken voor invallen en inspecties.
  • Incidentmanagement: wij kunnen adviseren en assisteren bij het indienen van de benodigde meldingen bij autoriteiten in het geval van milieu- en veiligheidsincidenten.
  • Assistentie: bij invallen van en inspecties door toezichthouders.
  • Bijstand: bij publiekrechtelijke procedures; denk hierbij aan waarschuwingen, kostenverhaal en handhavingsverzoeken, maar ook bezwaar tegen een last onder dwangsom, proces tegen een bestuurlijke boete, of het opkomen tegen het intrekken van een vergunning of erkenning.
  • Advisering: over contracten, contractueel verhaal van kosten toezicht en handhaving op leveranciers en contractspartijen.
  • Openbaarheid en informatie: natuurlijk kunt u bij ons ook terecht als het gaat om procedures over de openbaarheid van overheidsinformatie (Wob-verzoeken) of wanneer de overheid uw (negatieve) inspectieresultaten of sanctionering wil publiceren (naming & shaming).
  • Recall-team: met een goed netwerk van internationale correspondenten kunnen wij bij een incident of recall uw organisatie ontzorgen. Wij zijn indien nodig 24/7 bereikbaar (bel bij spoed: 00 31 6 20 21 05 66). 

Whitepaper 'Handleiding bij toezicht en inspectie'

Publicaties Overheid: toezicht & handhaving

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden