Aanvaringen

Een aanvaring is om te beginnen de ‘aanraking van schepen met elkaar.’ Bij aanvaring geldt een specifiek aanvaring regime in de wet. Dat kanaliseert de aansprakelijkheid naar de scheepseigenaar; het verdeelt de aansprakelijkheid tussen de scheepseigenaren naar rato van schuld aan de aanvaring; en het zorgt voor een relatief korte verjaringstermijn van twee jaren. Dat regime geldt ook als er schade door een schip is veroorzaakt zonder dat een aanvaring plaatshad. Daarbij valt te denken aan schepen in een winterstalling waarvan de verwarming brand veroorzaakt, ontploffingen in scheepstanks en landingsbanen door lekkende leidingen. 

Niet alleen het begrip aanvaring zelf is ruim. Ook het begrip ‘schip’ is ruim: alles wat blijkens zijn constructie bestemd is om te drijven en drijft of heeft gedreven, is een schip. Naar de letter van de wet kan een badeend dus een schip zijn. Ook surfplanken, drijvende stijgers en boeien vallen onder het begrip ‘schip’. Daarom roepen de advocaten bij Van Traa vaak: 

"Alles is een aanvaring!” 

Bij een aanvaring is er geen wettelijk vermoeden van schuld. Simpelweg stellen dat het schip is ontploft en daardoor schade is ontstaan, is onvoldoende voor aansprakelijkheid van het ontplofte schip. Onderzoek naar de toedracht meteen na de aanvaring kan dan ook doorslaggevend zijn voor de uiteindelijke uitkomst van de zaak. Wacht men te lang met het onderzoek, dan worden radarbeelden gewist, verdwijnen getuigen uit zicht, en wordt causaliteit tussen evenement en schade vaak een lastig verhaal. Het is daarom zaak na een aanvaring meteen alles goed te laten vastleggen, hoe evident de oorzaak van de aanvaring (en eventuele schuldverdeling) ook lijkt.

Worden de specialisten van Van Traa ingeschakeld na een aanvaring voor een partij met veel schade, dan is het dus meteen ‘alle hens aan dek’ voor het verkrijgen van radarbeelden en marifoonopnamen van nabij gelegen walradar stations, het opnemen van verklaringen van personen die betrokken of in de buurt waren, het verrichten van onderzoek aan boord van de betrokken schepen, het verkrijgen van zekerheid van potentiële debiteuren en kijken naar diverse jurisdicties voor de mogelijkheden om de eventuele aansprakelijkheid te beperken. 

Publicaties Aanvaringen

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden