Is she who she claims to be

Januari 2022

Nol van Hal bespreekt in ‘Ports & Harbors’ de verontreiniging in de haven van Rotterdam door het zeeschip “Bow Jubail” (p. 34-35). Partijen die schade lijden als gevolg van olieverontreiniging door schepen moeten in voorkomend geval erop bedacht zijn hoe het betreffende schip wordt gekwalificeerd. Die kwalificatie bepaalt op grond van welke regels de scheepseigenaar zijn aansprakelijkheid mogelijk kan beperken. Een onjuiste kwalificatie kan ertoe leiden dat schadelijdende partijen minder krijgen dan waar zij recht op hebben.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden