Privacy-verklaring

Van Traa Advocaten N.V. hecht belang aan de bescherming van uw privacy. De via deze website verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregels en worden alleen gebruikt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen
  • verbeteren van onze website
  • sollicitatieprocedures

Versturen nieuwsbrieven

Via onze website delen wij onze juridische kennis en expertise door middel van nieuwsbrieven, blogs of uitnodigingen voor kennisevenementen. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten. De gegevens worden door uzelf aan ons verstrekt bij het invullen van het contactformulier of de inschrijving op onze nieuwsbrief, waarmee u toestemming geeft tot verwerking van uw gegevens overeenkomstig de wijze zoals beschreven in deze verklaring. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wanneer u het contactformulier invult, worden uw gegevens bewaard in het content management systeem (CMS) van onze website en per e-mail doorgestuurd naar info@vantraa.nl. Uw gegevens worden vervolgens ingevoerd in ons relatiemanagement-systeem van waaruit de nieuwsbrieven worden verstuurd. Zowel de e-maildatabase als de CMS-omgeving van onze website wordt minstens één keer per twee maanden geschoond. Na opzegging worden uw gegevens dus maximaal zo lang in deze systemen bewaard. Indien u uw e-mailadres heeft verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief, wordt dit bewaard zolang uw inschrijving actief is (u kunt deze zelf beëindigen via onze website of door een e-mail te sturen aan info@vantraa.nl).

Verbeteren website

Om bezoeken aan de website van Van Traa Advocaten te registreren, houden wij anonieme bezoekersstatistieken bij. Wij maken daarvoor gebruik van het programma Google Analytics. De op deze wijze verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon en bevatten geen persoonsgegevens. Alle IP-adressen zijn geanonimiseerd. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen.

Sollicitatieprocedures

Via de website verkregen sollicitatiegegevens worden bewaard in de CMS-omgeving van onze website en per e-mail doorgestuurd naar het e-mailadres van degene die verantwoordelijk is voor de sollicitaties. Uw gegevens worden bewaard in ons document management systeem (DMS) in een dossier dat alleen toegankelijk is voor degene die direct betrokken is bij en verantwoordelijk is voor uw sollicitatie. Uw gegevens worden alleen gebruikt tijdens de sollicitatieprocedure. Na afronding van de procedure wordt de informatie uiterlijk binnen twee maanden vernietigd.  

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat opgeslagen op beveiligde servers.

U hebt het recht ons te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan info@vantraa.nl.

Privacy Verklaring Relaties

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens klik hier.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden