Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

Van Traa is maatschappelijk betrokken. Dat uit zich in ons streven naar het zoveel mogelijk verkleinen van onze ecologische voetafdruk – onder andere door vergaande digitalisering – en in onze betrokkenheid bij verschillende maatschappelijke organisaties.

We voelen de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de verduurzaming van de samenleving en de belangrijkste klimaatdoelen: CO2 neutraliteit, geen onnodige afvalproductie, waar mogelijk energiereductie door efficiënt om te gaan met energieverbruik en in meer algemene zin vermindering van onze footprint. We maken zoveel mogelijk groene en duurzame keuzes o.a. door inkoop van ecologische en recyclebare kantoormaterialen en hergebruik, reductie van plastic en papierverbruik, verminderen van het gebruik van energie waar mogelijk en door duurzaam transport. Om onze betrokkenheid verder vorm te geven zijn wij vanaf 2023 aangesloten bij het UN Global Compact Netwerk voor een meer duurzame, inclusieve en rechtvaardiger samenleving.

Veel van onze mensen zijn daarnaast individueel betrokken bij maatschappelijke organisaties als stichting Het Rotterdamse Zeilschip, de Kunsthal, de PKN en Veilig Verkeer Nederland.

Daarnaast zet Van Traa zich ook in voor Stichting Jarige Job.

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat tienduizenden kinderen in Nederland sociaal worden uitgesloten omdat ze opgroeien in armoede. Ze gaan niet mee met schooluitjes en zitten niet op een sportclub. Zij vieren vaak niet eens hun verjaardag en uit schaamte melden ze zich soms zelfs ziek.

Jarige Job maakt een einde aan dit verjaardagsleed en trakteert kinderen uit kwetsbare gezinnen in onze samenleving op een leuke dag in de vorm van een Verjaardagsbox met alles erop en eraan, inclusief traktaties voor op school.

Van Traa steunt Stichting Jarige Job op verschillende manieren, onder andere door het bieden van juridische hulp, financiële ondersteuning en de inzet van onze mensen bij het inpakken van de Verjaardagsboxen.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden