Offshore

Het Nederlandse deel van de Noordzee is het decor van een groot aantal offshore activiteiten en projecten.
Te denken valt bijvoorbeeld aan de exploratie en winning van olie en gas, de bouw van windmolenparken en de ontmanteling van ‘oude’ platformen.

Bij de projecten zijn veelal een groot aantal partijen betrokken, zoals oliemaatschappijen, (maritieme) aannemers, duikbedrijven en scheepseigenaren. Omdat de aan deze projecten verbonden (aansprakelijkheids)risico’s groot zijn, is het zaak deze voor alle partijen inzichtelijk en beheersbaar te maken. Daarom sluiten partijen – doorgaans dikke – contracten.

Deze contracten zijn veelal gebaseerd op door de industrie (BIMCO, FIDIC, LOGIC etc.) gecreëerde standaarden, die naar gelang het specifieke project worden aangepast en aangevuld.

Het team van Van Traa assisteert regelmatig bij het opstellen van en onderhandelen over contracten voor offshore gerelateerde projecten, zoals EPCI, Transport & Installatie, SUPPLYTIME 2005/2017, HEAVYCON 2007, TOWCON 2008 etc.
“Knock-for-knock” en “fit for purpose” zijn voor hen géén onbekende begrippen. Vanwege de aanwezige specialismen op onder meer het contracten-, verzekerings- en maritieme recht, zijn zij in staat (contractuele) risico’s snel te identificeren en te adviseren over een zo praktisch mogelijke oplossing.

Ook wanneer zich tijdens de uitvoering van deze projecten problemen voordoen, kan men bij Van Traa terecht. De specialisten hebben ruime ervaring op het gebied van geschillenbeslechting in verband met offshore-projecten.

Publicaties Offshore

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden