Productaansprakelijkheid

De specialisten van Van Traa staan producenten en hun verzekeraars, maar ook importeurs en leveranciers en hun verzekeraars bij op dit terrein. Deze zaken zijn over het algemeen juridisch en feitelijk complex. Zeker wanneer er ook een product recall bijkomt kan het ook behoorlijk hectisch zijn. 

Productaansprakelijkheidszaken leveren talrijke interessante vragen op zoals:

  • wie heeft te gelden als de producent (dat kan in bepaalde gevallen ook de importeur zijn)?
  • wat is nou eigenlijk “state of the art”?
  • zou verjaring kunnen spelen?
  • wat zijn de verantwoordelijkheden en mogelijke aansprakelijkheden die rusten op de leveranciers?
  • wat zijn de mogelijkheden om verhaal te nemen op leveranciers?

Bij dit alles komt dat we in een geglobaliseerde wereld leven en dit soort kwesties vaak internationale aspecten hebben. De blik kan dus niet alleen op Nederland en het Nederlandse recht worden gericht, ook de rechtstelsels van andere landen moeten bij de afwegingen en strategische keuzes worden betrokken.

En “at last but not at least”, moet natuurlijk niet alleen naar de civielrechtelijke normen en regelgeving gekeken worden: ook moet rekening worden gehouden met publiekrechtelijke regelgeving en publiekrechtelijke toezichthouders zoals de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit).

Kortom: de advocaten van Van Traa zijn juridische simultaan schakers en ontlenen mede daaraan hun plezier.

Heldere zaken

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2020 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden