Productaansprakelijkheid

De specialisten van Van Traa ontzorgen op alle gebieden van productveiligheid en productaansprakelijkheid. Ze adviseren producenten en hun verzekeraars, maar zeker ook importeurs en andere ketenpartijen op dit terrein. Bij incidenten zijn zij een spin in het web en zorgen zij voor de benodigde regie, overzicht en snelheid.

Onze specialisten zijn indien nodig 24/7 bereikbaar (spoed: 00 31 6 20 21 05 66) en beantwoorden al uw vragen en schakelen met alle toezichthouders (NVWA, SKAL, ILT, Douane) , maar ook met al uw handelspartijen, verzekeraars/verzekerden en indien nodig ook met de pers.

Product- en voedselveiligheid
Elk bedrijf in de keten van de voedsel- en warenindustrie dient te zorgen voor de veiligheid van het (voedsel)product. De precieze regels uit de Europese en nationale voedsel- en warenregelgeving zijn echter een jungle. De Voedselveiligheidsverordening en de Richtlijn voor Productveiligheid zijn vaak nog wel bekend, maar de tientallen specifieke uitvoeringsverordeningen en richtlijnen zijn ingewikkeld met elkaar verweven en bijna ondoorgrondelijk.

Het niet voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen eindigt in klachten van consumenten, meldplichten bij overheden en verzekeraars, claims of zelfs recalls, met uiteraard grote gevolgen voor de bedrijfsvoering, handelsrelaties en reputatie.

Productaansprakelijkheid
Productaansprakelijkheidszaken leveren talrijke interessante vragen op zoals:

 • Wie heeft te gelden als de producent?
 • Wat is nou eigenlijk “state of the art”?
 • Zou verjaring kunnen spelen?
 • Wie is er verantwoordelijk en aansprakelijk?
 • Kan ik schade verhalen op leverancier?
 • Welke rol spelen CE-markeringen?

Bij dit alles komt dat we in een geglobaliseerde wereld leven en dit soort kwesties vaak internationale aspecten hebben. De blik kan dus niet alleen op Nederland en het Nederlandse recht worden gericht, ook de rechtstelsels van andere landen moeten bij de afwegingen en strategische keuzes worden betrokken.

Incidentmanagement & recalls
Deze zaken zijn juridisch en feitelijk complex. Snelle beslissingen zijn meestal geboden. Zeker wanneer er ook een (stille) terugroepactie / product recall bijkomt, kan het behoorlijk hectisch zijn:

 • Moet het product worden teruggeroepen?
 • Hoe ziet het persbericht eruit?
 • Bij welke toezichthouder moet ik het melden? Moet ik het wel melden?
 • Wie kan ik voor mijn schade aansprakelijk stellen?
 • Dekt mijn verzekering de schade?

Kortom: de advocaten van Van Traa zijn juridische simultaanschakers en ontlenen mede daaraan hun plezier.

Publicaties Productaansprakelijkheid

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden