Energie

Bij energie gaat het over olie, gas en wind- en zonne-energie. Van Traa richt zich daarbij op de advisering bij projecten inzake energieproductie en energiedistributie. Het team adviseert bijvoorbeeld over internationaal privaatrechtelijke (IPR) vraagstukken aangaande de bouw van windmolenparken op zee. Bij het IPR komen vragen aan de orde zoals eigendomsrechten en beperkte zakelijke rechten zoals pand en hypotheek (zekerheidsrechten) in internationaal verband. 

Voor de handel in gas gaat het vaak om contracten met betrekking tot verkoop, opslag, bewerking (processing) en transport terzake van brandstoffen (fuels). De specialisten van Van Traa adviseren bij het onderhandelen over deze contracten of stellen ze mede op. 

Voor de opslag en het transport van olie, gas en LNG (Liquefied Natural Gas) gaat het dan bijvoorbeeld om een Throughput agreement for the unloading and processing of LNG and delivery of regasified natural gas at a gate terminal. LNG bestaat hoofdzakelijk uit methaan dat door middel van een proces van bevriezing tot een temperatuur van -160 graden Celsius vloeibaar wordt gemaakt. Deze omzetting van een gas naar een vloeistof betekent een volumereductie van om en nabij 600:1. Dit maakt het mogelijk om grote hoeveelheden gas in vloeibare vorm te vervoeren, in het bijzonder door middel van LNG-schepen. Na aankomst ter bestemming zal het LNG weer gasvormig worden gemaakt en is aldus beschikbaar voor verkoop en verder transport. De calorische waarde van LNG is veelal belangrijker voor de koper dan het volume dat wordt afgeleverd.

Publicaties Energie

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden