Personenschade

Personenschade is de verzamelterm voor letselschade en overlijdensschade. De wettelijke grondslag voor deze schades is te vinden in de artikelen 6:107 en 6:108 Burgerlijk Wetboek.

Een goede afwikkeling van letsel- en overlijdensschades wordt in Nederland zeer belangrijk gevonden. De Letselschade Raad heeft diverse richtlijnen vervaardigd waar partijen zich in beginsel houden aan behoudens bijzondere omstandigheden. Ook is er een speciale rechtsgang in het leven geroepen, de zogenaamde deelgeschillen-procedure.

De advocaten van Van Traa hebben veel kennis over en ervaring met dit rechtsgebied en de procesgang in een deelgeschilprocedure. Over het algemeen staat het team van Van Traa de aansprakelijk gestelde partijen en hun verzekeraars bij.

Bij letsel- en overlijdensschades speelt onlosmakelijk ook altijd de discussie over de aansprakelijkheid. Het merendeel van de schades wordt veroorzaakt door verkeersongevallen, luchtvaartongevallen of bedrijfsongevallen. Ook beroepsziektes vallen onder dit rechtsgebied.

Als aansprakelijkheid voor het ontstaan van de letsel- of overlijdensschade geheel of gedeeltelijk is vastgesteld, moet beoordeeld worden welke schade precies het gevolg is van het ongeval. De discussie daarover is in hoge mate gespecialiseerd waarbij een behoorlijke kennis van medische problematiek van belang is. Regelmatig moet in dit soort zaken informatie uit de medische sector verkregen worden en moet aan medici gevraagd worden om hun licht te laten schijnen over de gevolgen van het ongeval en het oorzakelijk verband tussen de veelal blijvende gevolgen die iemand met letselschade ondervindt van het ongeval.

De advocaten van Van Traa die op dit rechtsgebied werkzaam zijn, hebben die kennis in huis mede op basis van door hen gevolgde opleidingen waaronder de LSA Grotius Opleiding Personenschade. Ook zijn zij veelal lid of aspirant-lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten.

Als vastgesteld is dat bepaalde schadeposten een gevolg zijn van het ongeval, dan zal nog bepaald moeten worden wat de financiële consequenties daarvan zijn. Daarbij gaat het vaak om ingewikkelde berekeningen als er bijvoorbeeld sprake is van een blijvende onmogelijkheid om betaald werk te doen. Ook op dat gebied bestaan er gespecialiseerde deskundigen die met behulp van computermodellen dergelijke berekeningen ook naar de toekomst toe kunnen maken. Het vergt van de specialisten van Van Traa dus ook dat zij een gedegen kennis hebben van de financiële en fiscale aspecten alsmede van de Nederlandse uitkeringssystemen krachtens de sociale zekerheidswetgeving. 

Publicaties Personenschade

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden