Duurzaam transport

De klimaatcrisis is (één van) de grootste uitdaging(en) van deze tijd. Het rapport van de IPCC uit augustus 2021 laat er geen enkele twijfel over bestaan: de temperatuur van de aarde stijgt sneller dan verwacht. De internationale wetenschappers noemen de transportsector als één van de grote vervuilers. Duidelijk is dat het transport zal moeten vergroenen. En dat de transitie naar zero-emissie of zelfs een circulair transport niet eenvoudig is.

Speerpunt van duurzaamheid in het transport is het verminderen van de schadelijke footprint.
De beperking van de emissies krijgt de meeste aandacht. Het gaat daarbij zowel om het terugdringen van broeikasgassen als CO2 en methaan, maar ook van andere schadelijke uitstoot. Daarnaast zijn er ook veel initiatieven op andere vlakken. Gedacht kan worden aan het terugdringen van de papierwinkel, bijvoorbeeld van de vervoersdocumenten (b/l’s en vrachtbrieven) en het beperken van afval, waaronder regulier afval, lozingen en recycling van vervoersmiddelen. Het juridisch kader is niet eenduidig. Meerdere regelgevers hebben regels van diverse aard voorgeschreven. Deze kunnen per modaliteit verschillen. 

De verduurzamingsslag in het transport is op gang is gekomen, en heeft nog een lange weg te gaan. Wij houden u graag op de hoogte.

Marc van Maanen en Jolien Kruit schreven voor de Koninklijke Vereeniging Handelsrecht een preadvies over Sustainable transport. Het preadvies is in oktober 2021 gepubliceerd.

Publicaties Duurzaam transport

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden