Handelskoop

Een handelskoop is een internationale koop tussen professionele partijen waarbij het kan gaan om (half)-fabrikaten en/of commodities (grondstoffen). Veelal gaat het om overzeese verkoop waarbij goederen moeten worden vervoerd aan boord van een zeeschip.

De criteria voor een handelskoop zijn de volgende:

  1. het betreft roerende zaken;
  2. in de koopovereenkomst zijn zogeheten Incoterms®-regels afgesproken die o.a. de plaats van levering en het moment van risico-overgang bepalen, alsmede de verdeling van kosten;
  3. de afleveringstermijn heeft een fataal karakter;
  4. er geldt veelal een marktprijs (een fluctuerende prijsnotering, bijv. op beurzen).

Een ander kenmerk van de handelskoop is dat de meeste goederen gekocht worden op omschrijving (description), kwaliteit en conditie.

In het kader van de internationale handelskoop spelen regels van eenvormig recht (zoals het Weens koopverdrag) een rol. Tevens spelen regels van private organisaties zoals de ICC (Incoterms®) en standaardcondities zoals bijvoorbeeld van FOSFA, GAFTA en (in Nederland) NOFOTA en het Koninklijk Comité van Graanhandelaren een rol. Deze regels bevatten veelal een arbitrageclausule.

Voorbeelden van soft commodities zijn granen, suiker, rijst, noten, eetbare oliën en vetten, vlees, vis, soja en koffie; oftewel eetbare grondstoffen. Een bijzonder sub specialisme is de handel in biologische producten en het probleem van ‘decertificering’ van de biologische status met alle gevolgen van dien. Wij adviseren en procederen daarbij tegen toezichthouders, zoals SKAL en NVWA, en toeleveranciers.

Onder hard commodities verstaan we vooral metalen, mijnbouwproducten en andere ruwe grondstoffen. De handel in hard commodities kenmerkt zich door haar intercontinentale karakter en haar gevoeligheid voor geopolitieke risico’s. Wij hebben gedetailleerde kennis van productie en verkoopcontracten alsmede de daarmee gemoeide aspecten van verzekering, vervoer en financiering.

Commodity-handel is in zijn algemeenheid veelal termijnhandel. Goederen die verkocht worden voor levering binnen een bepaalde termijn zijn andere goederen dan vergelijkbare goederen die verkocht zijn zonder een dergelijke termijn of met een andere termijn. De prijzen voor de verschillende termijnen kunnen aanzienlijk verschillen. Vandaar dat het leveren binnen de afgesproken termijnen essentieel is. Overschrijding van deze termijnen levert in de meeste gevallen zonder meer wanprestatie op. In menig handelsdispuut spelen verder strings, circles en wash-out een rol.

Publicaties Handelskoop

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden