Export, import, sancties & restricties

Handelaren lijken steeds vaker geconfronteerd te worden met import- en exportrestricties. Deze kunnen voortkomen uit internationale sancties, maar ook bijvoorbeeld uit regelgeving omtrent import van biologische levensmiddelen uit bepaalde landen, verbodsbepalingen omtrent internationale handel in gevaarlijk afval en formaliteiten bij wederimport van teruggeroepen levensmiddelen.

De experts van Van Traa kunnen u adviseren over de wet- en regelgeving, maar ook bijstaan in het verkrijgen van de benodigde vergunningen en toestemmingen. Zij assisteren uiteraard ook bij inspecties en vragen van toezichthouders. Dankzij de samenwerking met douanekantoor Customs Knowledge, kunnen wij u ook in alle praktische aspecten van import, export en douaneformaliteiten assisteren.

Import en export
Van Traa heeft dankzij haar jarenlange ervaring op dit gebied bijzondere kennis en expertise op het gebied van import en export van bijzondere groepen goederen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld scheeps(afval), gevaarlijke stoffen, of explosieven voor civiel gebruik (off-shore industrie). Van Traa kan u ook assisteren in het verkrijgen van de benodigde toestemmingen bij ILT hiervoor. Maar ook bijzondere import- en exportaspecten bij (biologische) levensmiddelen zijn onze advocaten niet vreemd. Zo hebben wij als een van de weinige kantoren in Nederland expertise in huis op het gebied van import van biologische (bulk)goederen en kunnen wij u assisteren bij de importprocedures bij de Douane en SKAL (biologische toezichthouder).

Sancties en exportrestricties
Ook hebben wij de expertise in huis omtrent internationale handelssancties, zogenoemde Dual Use-goederen en exportrestricties. Internationale handelssancties hebben namelijk in de afgelopen jaren een vlucht naar voren genomen. Het zijn al lang niet meer alleen bedrijven die actief zijn in ‘exotische’ landen of industrieën, die moeten letten op deze internationale ontwikkelingen. Bovendien zijn deze ‘sancties’ geen rustig bezit: ze zijn onderhevig aan de continue veranderingen van de mondiale politieke verhoudingen. Is uw bedrijf actief buiten de landsgrenzen, dan zal u zich ervan moeten vergewissen of er een sanctierisico bestaat en, zo ja, of de contracten en bedrijfsvoering daarop moet worden aangepast. Onze specialisten kunnen u helpen met het contractueel voorkomen en afdekken van deze risico’s.

Publicaties Export, import, sancties & restricties

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden