Polisvoorwaarden

De verzekeringsovereenkomst wordt vastgelegd in de polis. De polis is een akte dienende tot bewijs van de overeenkomst van verzekering en bestaat in de regel uit een polisblad en de daarbij behorende voorwaarden van verzekering. In het polisblad en de voorwaarden wordt het risico dat de verzekeringnemer en verzekeraars hebben willen verzekeren vastgelegd. Polis­voorwaarden bestaan in de regel uit algemene voorwaarden, bijzondere voorwaarden en/of bijzondere clausules. 

Er zijn verschillende soort polissen: de maatschappijpolis, de beurspolis en de makelaarspolis. 

Een maatschappijpolis heeft meestal het karakter van een zogenaamd “contrat d'adhésion”, dat wil zeggen een overeenkomst waarvan de inhoud eenzijdig door de ene partij (de verzekeraar) is vastgesteld, die de andere partij (de verzekeringnemer) slechts ongewijzigd kan aanvaarden. De maatschappij is echter soms bereid op verzoek van een beursmakelaar de voorwaarden overeenkomstig diens wensen voor de verzekeringnemer te wijzigen. 

De beurspolissen bestaan uit gestandaardiseerde voorwaarden die aansluiten bij de behoeften van het assurantieverkeer ter beurze. Voorbeelden van standaardbeurspolissen zijn te vinden op de VNAB-site.

De beurspolissen zijn oorspronkelijk ontstaan uit de behoefte om een document te hebben waarvan ieder de voorwaarden reeds bij voorbaat zou kunnen weten en dat niet alleen zou kunnen dienen voor kleine te verzekeren objecten, maar in het bijzonder voor die waarop een groot aantal verzekeraars (assuradeuren) moet worden betrokken. Ze zijn ontstaan door samen­werking tussen (beurs)verzekeraars en (beurs)makelaars. 

Tot slot kennen we de makelaarspolis. Dat is een polis waarvan de voorwaarden door een assurantiemakelaar zijn opgesteld. In de praktijk hebben de meeste grote makelaarskantoren op basis van de VNAB-modellen eigen voorwaarden ontwikkeld die als basis dienen voor individueel af te sluiten verzekeringsovereenkomsten. 

Bij de uitleg van polisvoorwaarden kan van belang zijn op welke wijze deze tot stand gekomen zijn en wie deze heeft opgesteld.

Publicaties Polisvoorwaarden

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden