Opslag

Naast schadeclaims ten gevolge van tekorten, verlies en/of fysieke schade aan goederen, behandelen wij ook vraagstukken met betrekking tot ‘ceelen’ en warehouse-receipts alsmede de daarmee samenhangende financiering.

Van groot belang is dan mede of het warehouse een beroep kan doen op de door haar gehanteerde algemene voorwaarden zoals de FENEX condities of de Veemcondities (Amsterdam- Rotterdam opslagvoorwaarden). 

Bij de opslag van goederen gaat het zowel om (half)fabrikaten als commodities, zoals metalen, chemicaliën, soft commodities (granen, cacao, suiker olie en vetten (grondstoffen voor de levensmiddelenindustrie)) en pharmaceuticals.

Een veelvoorkomende vraag is bijvoorbeeld of het warehouse een pandrecht of recht van retentie heeft op opgeslagen goederen die verkocht zijn aan derden waarbij de oorspronkelijke bewaargever failliet gegaan is. Van Traa adviseert daarbij  bijvoorbeeld over het toepasselijke recht op de vraag of het warehouse een recht van retentie of pandrecht heeft, mede in het kader van botsende verhaalsrechten van banken of onbetaald gelaten leveranciers. Ook onderhandelen wij namens cliënten over opslagcontracten met eventuele value added services en service level agreements (SLA’s).

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden