Verzekeringsfraude

Uit de cijfers van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat verzekeraars meer en meer geconfronteerd worden met verzekeringsfraude. De advocaten van Van Traa staan verzekeraars bij in de aanpak van verzekeringsfraude. Zij adviseren over de mogelijkheden van fraudeonderzoeken en behandelen fraudezaken zowel in als buiten rechte. 

Het aantonen van verzekeringsfraude is geen gemakkelijke opgave. Uitgangspunt is dat de verzekeraar dient te stellen en te bewijzen dat sprake is van fraude. Maar hoe kan opzet tot misleiding van de verzekeraar worden aangetoond? In gevallen waarin de verzekeringnemer de fraude niet erkent, kan het opzet van de verzekeringnemer alleen worden aangetoond met behulp van vermoedens die worden geput uit de feiten en omstandigheden van het geval. Of die vermoedens inderdaad uit de beschikbare informatie volgen is een lastig en zeer casuïstisch vraagstuk.

Vanwege de verstrekkende gevolgen van het aannemen van fraude wordt van verzekeraars verlangd dat zij mogelijke fraudegevallen nauwgezet onderzoeken. Om bewijs te verzamelen moet uitvoerig onderzoek plaatsvinden, maar onze cliënten zien zich geconfronteerd met tal van regelgeving op het gebied van privacy en de persoonlijke levenssfeer die dit bemoeilijken. In eerste instantie zal het onderzoek veelal bestaan uit een nader feitenonderzoek. Hoewel het gaat om het raadplegen van de eigen database, de frauderegisters en het internet - waaronder met name social media - gelden voor een dergelijke verwerking van gegevens zekere kaders. Een ‘fishing expedition’ is niet toegestaan. Een meer ingrijpende onderzoeksmethode is het persoonlijk onderzoek waarbij de betrokkene bijvoorbeeld wordt geobserveerd. Vanwege de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer die hiermee wordt gemaakt, moet een dergelijk onderzoek aan veel vereisten voldoen. Als niet aan deze vereisten wordt voldaan, zijn de consequenties verstrekkend: de onderzoeksuitkomsten kunnen als onrechtmatig verkregen bewijs worden uitgesloten in de procedure.

De advocaten van Van Traa hebben veel ervaring met deze bewijsproblematiek. Zij adviseren en procederen met regelmaat in fraudezaken en staan verzekeraars bij in de vraagstukken rondom het fraudeonderzoek.

Publicaties Verzekeringsfraude

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden