STIG – Sustainable Transport Insurance Group

Juli 2023

Op duurzaamheidsgebied heeft het transport geen goede reputatie. Een aanzienlijk deel van de wereldwijde broeikasgasuitstoot komt voor rekening van het transport; de arbeidsomstandigheden zijn niet altijd op orde; en ook de wijze waarop er wordt omgegaan met levende dieren is soms schrijnend. Dat het transport voor een uitdagende transitie staat is duidelijk. Dat deze transitie ook de transportverzekeringssector gaat raken eveneens.

De verschillende wetgevers gaan meer en meer uit van ketenaansprakelijkheid. Zij kijken ook uitdrukkelijk naar verzekeraars; zie bijvoorbeeld het wetsvoorstel voor de Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen. De rol van transportverzekeraars is veel minder duidelijk net al hoe transportverzekeraars kunnen inspelen op deze transitie. Moeten verzekeraars faciliteren, aanjagen of afwachten?

En precies daarom is STIG opgericht. Om die discussie op gang te brengen met alle stakeholders in de keten om een gezamenlijke bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de sector. Zo heeft STIG tijdens het VNAB Co-podium op 20 juni 2023 interactieve workshops verzorgd onder de titel: “Transportverzekeringssector: deel van het probleem en/of van de oplossing?”. Een mooi voorbeeld dat met elkaar in gesprek gaan nodig en nuttig is: Makelaars verwoordden het gevoel dat verzekeraars niet geïnteresseerd zijn in het verzekeren van nieuwe technologieën, terwijl verzekeraars aangaven daar wel degelijk voor open te staan en er zelfs naar op zoek te zijn.

Wil je op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van STIG en/of aansluiten mail dan naar stig_netherlands@outlook.com.

Verder spreekt Jolien Kruit in deze podcast onder meer over STIG.

STIG Netherlands
René Doff, Anneke Kooiman, Jolien Kruit, Steven de Lijster, Paul Littooij, Angela Pieneman en Marc Schuling.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden