Hoge Raad: bergingskosten zijn bergingskosten en horen in het wrakkenfonds

Februari 2018

Regresvorderingen voor kosten verband houdend met wrakopruiming. Daarbij valt te denken aan de kosten voor het vrijkopen van lading die (onder de Wrakkenwet) door de Staat is geborgen; of kosten zoals betaald in verband met het vlotbrengen van vastgelopen schepen (en hun lading). Moeten dergelijke kosten meedelen in het zakenfonds? Of kunnen crediteuren voor degelijke kosten verlangen dat de debiteur een apart Wrakkenfonds stelt - ook als zij bij wijze van regresvordering worden ingesteld? Dat laatste, zo oordeelde de Hoge Raad.

Download publicatie PDF

Onze specialismes

Heldere zaken

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief! Wij sturen deze alleen wanneer er zich een belangrijke ontwikkeling voordoet, of als er iets anders is waarvan wij vinden dat onze relaties dat echt moeten weten.

Dus niet elke week of elke maand, maar alleen als er echt iets te melden is. Wel zo helder.

©2018 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden

;