Overmacht in het verkeer; een zeldzaamheid of toch niet?

September 2016

De aanleiding voor het schrijven van dit artikel vormt een beschikking in deelgeschil d.d. 18 april 2016 waarbij de rechtbank tot het oordeel kwam dat sprake was van overmacht van de gemotoriseerde verkeersdeelnemer. Dit lijkt op het eerste gezicht een uitzondering op de uit de jurisprudentie en literatuur af te leiden 'hoofdregel' dat zelden of nooit sprake zal zijn van een geslaagd beroep op overmacht in het verkeer.

In dit artikel staan Ronna Rutten en coauteur Venta Oskam stil bij de op dit gebied gewezen jurisprudentie, met daarbij ook een klein uitstapje naar uitspraken van de Geschillencommissie Regresaanspraken Zorgverzekeraars, de hierin te ontdekken lijn en de vraag welke specifieke omstandigheden nu het verschil maken om een beroep op overmacht wel of niet te doen slagen. Hierbij beogen de auteurs geen volledig en uitputtend overzicht van de op dit gebied verschenen jurisprudentie te geven, maar bespreken de auteurs met name de zaken die wellicht enig handvat kunnen bieden om de vraag te beantwoorden in welke situaties men (eerder) toekomt aan een beroep op overmacht.

Download PDF

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden