Voorrang voor de speciale verzekeraarssubrogatie van artikel 7:962 BW?

Oktober 2017

Als een WAM-verzekeraar rechtstreeks de verzekeringspenningen uitbetaalt aan de benadeelde, treedt de WAM-verzekeraar dan bij wijze van subrogatie slechts in de rechten van diens verzekerde of wordt hij mogelijk (ook) in de rechten van de benadeelde gesubrogeerd? Willeke van Spanje bespreekt dit vraagstuk in haar artikel over het arrest Zürich/LAG waarin de Hoge Raad hierover duidelijkheid heeft geschept (HR 14 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:694).

Download PDF

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden