Zorgplicht assurantietussenpersoon bij onderverzekering

Mei 2019

Van onderverzekering is sprake als risico’s deels ongedekt zijn en schade voor rekening van de verzekerde komt, doordat er een te lage verzekerde som is afgesproken. Assurantietussenpersonen hebben tegenover de verzekeringnemer een zorgplicht ten aanzien van onderverzekering. In dit artikel wordt deze zorgplicht onder de loep genomen.

Eerst zal de reikwijdte van de zorgplicht van de assurantietussenpersoon worden geschetst, zowel in algemene zin als specifiek voor de onderverzekering. Daarna wordt ingegaan op twee recente uitspraken waarin de zorgplicht bij onderverzekering nader is uitgewerkt.

Download PDF

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden