Quality Health Safety & Environment (QHSE)

Cliënten die Van Traa bedient streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van een product, dienst of logistiek proces en hebben steeds vaker vragen over QHSE (Quality, Health, Safety and Environment). Het kan gaan om de kwaliteit en veiligheid van voedsel en waren, veilig en hygiënisch transport, maar ook over milieuvriendelijke productieprocessen.

Van Traa helpt producenten, importeurs, handelaren, transporteurs, opslagbedrijven, groothandels en retailers, zodat zij kunnen voldoen aan de eisen die de wetgeving op dit vlak stelt. Dit varieert van compliance & regulatory op het gebied van (biologisch) voedsel- en waren, productveiligheid, CE-markeringen en product compliance van innovatieve producten, tot import en export, (opslag en transport van) explosieven, nucleaire en externe veiligheid, afval, mijnbouwschade en gevaarlijke stoffen en chemicaliën.

Wij adviseren in het vormgeven van het beleid van een organisatie, afdekken van risico’s in contracten of beantwoorden concrete vragen QHSE- en KAM-managers zoals:

  • Aan welke regelgeving moet mijn product / productieproces voldoen?
  • Wat moet ik doen als een product dat ik verhandel niet veilig is?
  • Mag ik een bepaald product wel importeren of exporteren?
  • Er staat een inspecteur op de stoep: wat moet ik doen?
  • Een product dat ik heb geleverd is niet conform; wat zijn mijn risico’s?

Waar nodig procederen advocaten van Van Traa tegen afnemers die niet aan de hoge kwaliteitswensen voldoen of verdedigen uw bedrijf tegen beslissingen en handelingen van verschillende overheden (NVWA, DCMR, IL&T, SZW, Skal). Zij hebben in het bijzonder veel expertise in huis op het gebied toezicht en handhaving en kunnen u helpen bij incidentmanagement, bijstand verlenen tijdens inspecties en recalls.

 

Onze specialismes

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden