UK High Court: Lloyd’s average bond/guarantee geen on demand zekerheid

November 2019

Een ‘anti-averij-grosse klassieker’ is het cynische verhaal van de kapitein die aan zijn stuurman vraagt of het niet weer eens tijd is om averij-grosse te verklaren. De laatste keer dat ze de scheepsmotor mede op kosten van de ladingbelanghebbenden hebben laten reviseren is immers al weer een paar jaar geleden (…).

Vordering tot bijdrage onder average guarantee zonder “legally”

Het verhaal schoot me weer te binnen toen ik de recente uitspraak van de Engelse rechter in de averij-grosse van de “BSLE Sunrise” las. In die zaak spraken de Owners van het “BSLE Sunrise” ladingverzekeraars aan tot betaling van een averij-grossebijdrage. De vordering is ingesteld onder de door ladingverzekeraars op het Lloyd’s formulier gestelde average guarantee. Owners van de “BSLE Sunrise” betoogden dat deze zekerheid een “on demand” karakter heeft. Er moet, volgens Owners, onder de average guarantee op verzoek betaald worden, ongeacht de merites van de zaak. Owners wijzen er daarbij op dat de average guarantee slechts bepaalt dat een bijdrage verschuldigd is als deze “properly due” is. Het woord “legally”, dat wel in de door verzekerde zelf afgegeven average bond staat opgenomen, ontbreekt in de door verzekeraars gestelde garantie.

Rule D verweer beschikbaar

Saillant detail is dat partijen het er in de “BSLE Sunrise” over eens zijn dat tegen de vordering in averij-grosse van owners een zogenaamd “Rule D” verweer gevoerd kan worden. Rule D YAR voorziet erin dat het averij-grossebegrip schuldvrij is, maar dat er wel verweer gevoerd kan worden tegen de vordering op grond van onder meer de vervoerovereenkomst. Ik ga daar uitgebreider op in in mijn case note over de “Cape Bonny” https://www.vantraa.nl/nl/kennis/general-average-and-the-york-antwerp-rules-application-of-rule-d/. In de “BSLE Sunrise” proberen Owners dus het nota bene erkende verweer van ladingbelanghebbenden te omzeilen en zij stellen dat zij onder de average guarantee toch recht hebben op uitkering.

Geen verplichting tot bijdragen in geval van “actionable fault”

De Engelse rechter Pelling QC gaat daar – mijns inziens terecht – niet in mee. Als de averij-grosse het gevolg is van een “actionable fault” (aansprakelijkheid) van Owners, dan hebben Owners geen recht op een bijdrage. Ook niet onder een average guarantee waarin het woord “legally” ontbreekt. Averij-grosse is geen middel om kosten die voor rekening van de scheepseigenaar komen over te hevelen naar ladingbelanghebbenden.

Kijk kritisch naar de bewoordingen van averij-grossezekerheden

De rechter merkt in de “BSLE Sunrise” overigens wel op dat het wel mogelijk is om een on demand karakter aan zekerheid te geven. Daarvoor zijn dan wel specifieke(re) bewoordingen nodig. Dit is in lijn met eerdere Engelse en Nederlandse rechtspraak. Het blijft dus verstandig kritisch te blijven kijken naar de voorgestelde bewoordingen voor (averij-grosse)zekerheid. Klassiekers zijn niet voor niets klassiekers. 

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden