Toezicht en handhaving van Europees voedselveiligheidsrecht door de NVWA

Februari 2020

Elk levensmiddelenbedrijf – from farm to fork – heeft zich te houden aan de grote hoeveelheid regels ten aanzien van voedselveiligheid. Dus van transporteurs tot opslagbedrijven. Van handelaren tot producenten. Regels omtrent residuen, allergenen en contaminanten, maar ook inzake verpakkingen,
gezondheidsclaims en hygiëne op de werkvloer. Deze materiële regels komen voornamelijk voort uit Europese verordeningen en richtlijnen, waarvan de Algemene Voedselveiligheidsverordening de belangrijkste en bekendste is.

Ambtenaren van de NVWA houden toezicht op de naleving van het Europese en nationale voedselveiligheidsrecht. De bevoegdheden daartoe ontlenen zij aan de Algemene wet bestuursrecht en de Warenwet. Op 14 december 2019 is Verordening (EU) 2017/625 inzake deze officiële controles van toepassing geworden. Deze verordening gaat ook in op onderwerpen die niet
afdoende) zijn geregeld in het nationale recht.

Dit artikel laat zien hoe het toezicht van voedselveiligheidsrecht is geregeld in de context van de nieuwe Verordening (EU) 2017/625 inzake officiële controles en toont de impact op het bestuursrecht op drie onderwerpen: de mystery shopper, risicogeoriënteerd toezicht en verplichte handhaving.

Download PDF

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden