Minister verliest zaak overbelading

Juli 2021

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft een besluit tot last onder dwangsom voor overbelading van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat herroepen. De vervoerder kreeg deze last onder dwangsom opgelegd, omdat diens vrachtauto’s overbeladen zouden zijn geweest. Terwijl de looptijd van de last inmiddels verlopen was, oordeelde het CBb dat deze last moest worden herroepen omdat deze strijdig was met het beleid van de minister. Bovendien had de bezwaar- en beroepsprocedure te lang geduurd. De vervoerder kreeg zowel zijn proceskosten als immateriële schade vergoed.

Lees de column van Alicia Zwanikken, die is gepubliceerd in Nieuwsblad Transport van juli 2021.

Download PDF

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden