Bent u als regresnemer ter zake van bergingskosten toegelaten tot het wrakkenfonds?

Juni 2018

In de Hoge Raad-arresten Wisdom/Riad (ECLI:NL:HR:2018:140) en Sichem Anne/Margreta (ECLI:NL:HR:2018:142), beiden van 2 februari 2018, kwam als kernvraag aan de orde of aansprakelijkheid voor regresvorderingen ter zake van bergingskosten van een gestrand schip kan worden beperkt door het stellen van een wrakkenfonds of dat dergelijke vorderingen thuishoren in het zakenfonds. De Hoge Raad oordeelde dat voor regresvorderingen ter zake van bergingskosten
een wrakkenfonds kan worden gesteld en dat regresnemers zijn toegelaten hier hun vordering in te dienen. Ter toelichting op deze arresten bespreekt Vincent Hofman slechts de feitelijke achtergrond van het eerstgenoemde arrest, omdat de rechtsoverwegingen van de Hoge Raad in beide arresten identiek zijn. Vervolgens zal hij een korte weergave van de beperking van aansprakelijkheid en het stellen van een limitatiefonds in algemene zin geven en vervolgens specifiek(er) voor regresnemers, waarna hij zal afsluiten met een bespreking van de overwegingen van de Hoge Raad.

Download PDF

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden