Afvalbeheersbijdrage: Bent u compliant?

September 2020

Steeds meer mensen worden zich bewust van hun “footprint”. Recycling en het tegengaan van zwerfafval zijn topics die steeds weer op de agenda komen. Onder andere het Afvalfonds Verpakkingen maakt zich hard voor het zoveel mogelijk recyclen van verpakkingsmaterialen. Bedrijven betalen een afvalbeheersbijdrage om deze initiatieven te kunnen bekostigen. Voor deze afvalbeheersbijdrage moet u een verpakkingenadministratie bijhouden en zo nodig – als u boven de drempel uitkomt – een aangifte doen. De praktijk wijst uit dat de administratie van bedrijven niet altijd ingericht is om aan deze administratieve verplichtingen te voldoen. Met de onderstaande informatie stelt u vast of u ook bijdrageplichtig bent en of u maatregelen moet nemen.

Een heffing op verpakkingen bestaat al langere tijd. Vanaf 2008 moest een verpakkingenbelasting worden afgedragen die door de Belastingdienst werd geheven. Vanaf 2013 geldt een compleet ander systeem waarbij ook recycling een veel grotere rol speelt. Het bedrijfsleven is verplicht om een afvalbeheersbijdrage te betalen aan het Afvalfonds Verpakkingen.

Hoewel de regels al vanaf 2013 van toepassing zijn, hebben niet alle bedrijven in de gaten dat zij deze afvalbeheersbijdrage moeten betalen. Deze bijdrage kent echter geen vrijwillige basis. Bedrijven zijn – gebaseerd op wet- en regelgeving – verplicht om zelf vast te stellen of zij bijdrageplichtig zijn en moeten zo nodig aangifte doen.

Bent u bijdrageplichtig?
Wanneer u in een kalenderjaar meer dan 50.000 kilo verpakkingen op de Nederlandse markt brengt en/of ontdoet na import, bent u verplicht zich aan te melden en afvalbeheersbijdrage te betalen. Vanaf 1 januari 2018 is dit ook van toepassing voor bedrijven die weliswaar geen vestiging in Nederland hebben, maar wel direct (online) aan consumenten in Nederland verkopen.

U bent bijdrageplichtig als u een ondernemer bent in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 en u één of meerdere van de onderstaande handelingen in Nederland verricht:

A. Toevoegen van verpakkingsmateriaal

Wanneer u aan goederen verpakkingsmateriaal toevoegt en deze goederen aan een derde in Nederland ter beschikking stelt, bent u bijdrageplichtig. Dat geldt ook als u niet zelf de verpakking toevoegt maar dit laat doen, bijvoorbeeld door een loonverpakker.

B. Ontdoen van verpakkingsmateriaal na import

Wanneer u goederen van buiten Nederland invoert in  Nederland, bent u bijdrageplichtig voor het verpakkingsmateriaal dat u na invoer hebt verwijderd en afgevoerd.

C. Invoer en afleveren aan derde in Nederland

Wanneer u goederen van buiten Nederland naar Nederland invoert en aan een derde in Nederland ter beschikking stelt, bent u bijdrageplichtig voor het verpakkingsmateriaal waarin u de goederen hebt ingevoerd.

U bent overigens niet bijdrageplichtig als de goederen niet in het vrije verkeer worden gebracht. Als de goederen bijvoorbeeld in een douane-entrepot wordt geplaatst en daarna worden wederuitgevoerd, dan hoeft u voor de situatie onder A en C geen bijdrage te betalen.

Hoeveel moet u betalen?
De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de soort en hoeveelheid verpakking. Er gelden namelijk verschillende tarieven per verpakkingssoort en deze variëren sterk.

Zo betaalt u vanaf 1 januari 2020 – per kilogram –  EUR 0,056 voor glas, EUR 0,022 voor papier/karton en EUR 0,60 voor kunststof (dit is het reguliere tarief op kunststof, maar u kunt ook gebruikmaken van een gedifferentieerd tarief voor kunststof). Als u de verdeling naar materiaalsoort van uw verpakkingen niet kunt bepalen, dan kunt u het algemene tarief toepassen. Dat tarief is echter wel aanzienlijk hoger, namelijk EUR 0,77 per kilogram.

U kunt echter ook geld ‘terug’ krijgen. Als u verpakte producten exporteert die u heeft gekocht bij een in Nederland gevestigde leverancier, kunt u onder voorwaarden de door de leverancier al betaalde afvalbeheersbijdrage terugvragen. In dat geval spreken we over een teruggaaf indirecte export.

Een voorbeeld
Hoewel het niet voor elk bedrijf enorm moeilijk is om vast te stellen over hoeveel verpakkingsmateriaal een bijdrage  moet worden afgedragen, wijst de praktijk uit dat de administratie en (ERP-)systemen hier nog steeds niet echt op zijn ingericht. Dat is enigszins logisch, gezien de hoeveelheid verschillende verpakkingssoorten van een product.

Laten we als voorbeeld een bedrijf nemen dat zonnepanelen uit China in het vrije verkeer brengt. Deze zonnepanelen worden verkocht en geleverd aan Nederlandse groothandels. Over deze goederenstroom moet het bedrijf een heffing afdragen, althans als de hoeveelheid meer is dan de drempel van 50.000 kilo verpakkingen.

De importeur is dan bijdrageplichtig voor de doos, het piepschuim, de folie, de tape, de etiketten, eventueel een gebruiksaanwijzing en de hoeklatten/wikkelfolie bij de pallets. Voor de pallet moet de vraag worden gesteld of de pallet een eenmalig of meermalig logistiek hulpmiddel is. Meermalige logistieke hulpmiddelen zijn namelijk onbelast.

Bijdrageplicht ook voor buitenlandse ondernemers
Niet alleen in Nederland gevestigde ondernemers zijn bijdrageplichtig. Ook in het buitenland gevestigde producenten/importeurs – zoals webwinkels – zijn verplicht een afvalbeheersbijdrage te betalen wanneer zij in een kalenderjaar meer dan 50.000 kilo verpakkingen direct aan consumenten in Nederland op de markt brengen. Zij moeten zich dan bij het Afvalfonds Verpakkingen aanmelden en aangifte doen. Het gaat hierbij specifiek om het ter beschikking stellen van verpakte producten aan consumenten (B2C). Bij leveringen aan bedrijven (B2B) blijft de onderneming die in Nederland is gevestigd (of een vaste inrichting heeft) bijdrageplichtig.

Verpakkingenadministratie
Als u over de drempel van 50.000 kilo komt, dan moet u een aangifte doen en een afvalbeheersbijdrage afdragen. U moet dan ook een juiste en volledige verpakkingenadministratie voeren, zodat het Afvalfonds kan controleren of u het juiste bedrag heeft afgedragen.

In deze administratie moet in beginsel per product worden vastgelegd hoeveel verpakking van elke soort van toepassing is. Er zijn ook mogelijkheden om een vereenvoudiging toe te passen. Zo mag u voor sommige producten of productgroepen gebruikmaken van brancheafspraken of standaardgegevens van de branche. In bepaalde gevallen mag u ook gebruikmaken van schattingen.

Het is van belang dat de manier waarop u het totaal aantal kilogram bepaalt, reproduceerbaar is. Vanzelfsprekend bewaart u alle gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn. Het is niet nodig om hiervoor een apart informatiesysteem op te zetten en bij te houden, maar dit kan eventueel wel een oplossing bieden.

Conclusie
Veel bedrijven zijn al bekend met de afvalbeheersbijdrage en de administratieve verplichtingen. Bent u hiermee nog niet bekend of heeft u vragen over bijvoorbeeld de berekening van de afvalbeheersbijdrage? Wij informeren en adviseren u graag. Neem gerust contact met ons op via 0513 - 68 98 97 of info@customsknowledge.nl.

Onze specialismes

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden