Workshop Incoterms®

Op woensdag 13 maart jongstleden bezochten 45 deelnemers onze interactieve workshop over de Incoterms-regels. De Incoterms-regels zijn internationaal erkende handelscondities, gepubliceerd door de International Chamber of Commerce, die wereldwijd worden gebruikt in de (internationale) handel. De eerste versie van de Incoterms® dateert uit 1936. Sindsdien zijn deze verscheidene malen aangepast. De nieuwste Incoterms® 2010 betreft de achtste herziening van de Incoterms®. De Incoterms-regels regelen slechts een deel van de koopovereenkomst. Zij zijn niet bedoeld om het koopcontract te vervangen. De Incoterms-regels vertellen de koper bijvoorbeeld wel wat in de koopprijs is verdisconteerd door aan te geven wie voor vervoer en verzekering dient zorg te dragen, wie de douaneformaliteiten moet regelen en wie het transportrisico draagt, maar zij regelen bijvoorbeeld niet (de gevolgen van) wanprestatie, aansprakelijkheid, wanneer de eigendom overgaat, enz. De risico-overgang hoeft namelijk niet samen te vallen met de eigendomsovergang. Uit marktonderzoek is naar verluidt gebleken dat 53% van de schade tijdens transport niet wordt uitgekeerd door verzekeraars. Dit komt door de gebruikte leveringsconditie, de soort verzekeringsdekking, het tijdstip en ontstaan van de schade en de aard van de schade. Bij maar liefst 74% van de ondernemers bestaat naar verluidt onduidelijkheid omtrent rechten en plichten van de gehanteerde Incoterms-regels. Belangrijk is dus dat verkopers en kopers zich goed laten adviseren. Mocht u vragen hebben over (de hantering van of de verwijzing naar) de Incoterms®, dan kunt u contact opnemen met Steven Oude Alink of Robert de Haan.

 

Onze specialismes

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden