Aanmelden webinar 'Gevaarlijke stoffen en compliance'

Bedrijven die zich bezighouden met gevaarlijke stoffen moeten aan strikte voorschriften voldoen om de veiligheid van mens en milieu te waarborgen. Zij kunnen te maken krijgen met juridische aspecten in de interactie met het bevoegd gezag, maar ook onderling, naar aanleiding van een incident. Aansprakelijkheid en contractuele geschillen zijn in dat geval nooit ver weg.

Van Traa Advocaten, de Vereniging voor Veiligheidsadviseurs en logistiek opleider Special Cargo College verzorgen een webinar over hoe te handelen in dit soort potentiële crisissituaties.

Meld je nu alvast aan!

Inhoud
Tijdens deze online bijeenkomst zullen de sprekers van Van Traa Advocaten, Vereniging voor Veiligheidsadviseurs en Special Cargo College hun perspectief geven op gevaarlijke stoffen en compliance, en de ontwikkelingen die zij zien. Aan de hand van een praktijkcase geven zij u praktische handvatten om crisissituaties met gevaarlijke stoffen te voorkomen en te managen.

Start 12:30
12.30 Opening en introductie
12.38 Actualiteiten gevaarlijke stoffen vanuit verschillende perspectieven
13.00 Gevaarlijke stoffen in de praktijk
13.15 Discussie en vragen uit het publiek
13.25 Afronding en take-away
Einde 13:30

Sprekers
Cor Schaatsbergen - VVA
Cor Schaatsbergen is naast al het andere wat hij doet als docent en politicus, al geruime tijd verbonden aan de Vereniging voor Veiligheidsadviseurs Vervoer gevaarlijke stoffen, of te wel de VVA. Eerst als secretaris en nu al enige jaren als de voorzitter van het bestuur. Als gedreven vakidioot op het gebied van de wetgeving vervoer gevaarlijke stoffen en alles wat daar mee samen hangt, voorzitter van de VVA en ook als docent in deze materie weet hij als geen ander de paralellen te trekken tussen wetgeving, bestuur aspecten en uitvoering.

Jannie van Vliet – Special Cargo College
Jannie van Vliet is docent vervoer en opslag gevaarlijke stoffen bij Special Cargo College, dé logistiek opleider op het gebied van gevaarlijke stoffen en beveiliging burgerluchtvaart. Als specialist vervoer gevaarlijke stoffen, middelbaar veiligheidskundige en veiligheidsadviseur ADR/RID/ADN weet Jannie de samenhang tussen gevaarlijk stoffen en compliance altijd in het juiste perspectief te plaatsen en dit over te brengen op haar cursisten.

Wendy van den Nouland – Van Traa Advocaten
Wendy van den Nouland is advocaat bij Van Traa Advocaten in Rotterdam en houdt zich bezig met wegvervoer en logistiek, waaronder het vervoer van gevaarlijke stoffen. Haar specialisme is civiel recht, dat wil zeggen de onderlinge verhouding tussen marktpartijen. Haar collega Silvia Gawronski richt zich op de relatie tussen marktpartijen en de overheid.

Voorzitter
Silvia Gawronski – Van Traa Advocaten
Silvia Gawronski is advocaat en partner bij Van Traa Advocaten. Van Traa Advocaten is hét kantoor voor juridische vraagstukken over transport & logistiek, verzekering & aansprakelijkheid en internationale handel. Silvia Gawronski is specialist op het gebied van toezicht & handhaving door de overheid, zoals IL&T en DCMR.

Netwerkbijeenkomst
Graag bieden we u de gelegenheid de andere deelnemers persoonlijk te ontmoeten, om ervaringen uit te wisselen en de leerpunten van het webinar te bespreken. Daarom organiseren wij in het najaar een netwerkbijeenkomst, op een centrale locatie in Utrecht. Hierover wordt u bij het webinar nader geïnformeerd. Ontmoet ons en elkaar, onder het genot van een hapje en een drankje, en deel ervaring, kennis en expertise met elkaar.

Tot ziens (online) op 25 juni!
Special Cargo College
Van Traa Advocaten
Vereniging voor Veiligheidsadviseurs

Onze specialismes

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden