Overzicht Corona maatregelen bij toezichthouders

Deze informatie is bijgewerkt tot 7 april 2020

De situatie rondom COVID-19 betreft een voor Nederland uitzonderlijke situatie die wij met zijn allen niet eerder hebben meegemaakt. Het raakt iedereen en elk bedrijf op zijn eigen manier. Het raakt ook de bedrijfsvoering van toezichthouders. Hieronder een overzicht van maatregelen die verschillende toezichthouders die voor HSE belangrijk zijn hebben genomen.

Inspectie leefomgeving en transport

De ILT heeft op haar website voor de binnenvaart, luchtvaart, vervoer over de weg, zeescheepvaart en woningcorporaties adviezen en maatregelen opgenomen. Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is de telefonische bereikbaarheid van ILT beperkt. Voor vragen en meldingen kunt u contact opnemen via het vragenformulier of het meldformulier via deze website. Alleen voor spoed kan gebeld worden met 088 489 00 00. De ILT werkt tijdens de maatregelen door; de inspectie past de werkzaamheden wel aan. Ze werken meer digitaal en ze voeren tijdelijk minder inspecties op locaties uit. Vergunningverlening die nodig is voor de werkzaamheden in vitale en cruciale sectoren krijgt nu voorrang. Voor het openbaar vervoer, afvaltransport, drinkwatervoorziening, vlucht- en vliegtuigafhandeling en in de scheepvaart nemen we certificaat- en vergunningaanvragen in behandeling. 

Inspectie sociale zaken en werkgelegenheid

ISZW heeft nog geen informatie en maatregelen gepubliceerd. Meldingen van ernstige en dodelijke ongevallen vinden nog steeds plaats via de reguliere kanalen. Is er sprake van een dodelijk arbeidsongeval? Bel direct 0800-5151. De Inspectie SZW is hiervoor 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar. Is er sprake van een ernstig arbeidsongeval met als gevolg een ziekenhuisopname en/of blijvend letsel? Meld dit dan direct bij de Inspectie SZW via 0800-5151, of via het online meldformulier.

Nederlandse voedsel en warenautoriteit

De NVWA heeft op haar website een overzicht gepubliceerd van alle maatregelen voor bedrijven in het NVWA-domein. Zo is er informatie over grensblokkades voor diertransporten in Europa. Verder geeft de NVWA aan dat

”als gevolg van de maatregelen in verband met de bestrijding van het Coronavirus geeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) prioriteit aan keuringswerkzaamheden en certificering ten behoeve van de voedselvoorziening. (…) Inspecties op het gebied van de publieke domeinen productveiligheid, voedselveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn en plantgezondheid worden risicogericht uitgevoerd. Dit betekent dat bijvoorbeeld belangrijke meldingen en signalen zoveel mogelijk opgepakt worden.”

Autoriteit nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

Ook de ANVS heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat onze werkzaamheden zoveel mogelijk kunnen worden gecontinueerd en het toezicht op de veiligheid en beveiliging op goed niveau zal worden uitgevoerd. Meer informatie daarover staat ook op de ANVS-website. De meeste werkzaamheden door ANVS medewerkers zullen de komende tijd vanaf het thuisadres worden verricht. De telefonische bereikbaarheid voor het melden van incidenten blijft goed, voor overige meldingen kan sprake zijn van enige vertraging, aldus de ANVS. Inspecties bij bedrijven zullen worden beperkt.

Douane

De Douane schaalt haar werkzaamheden af. Meer informatie over duidelijke maatregelen staat op deze website. De Douane zorgt er wel voor dat de vitale werkprocessen op orde blijven. En dat de continuïteit van de douaneprocessen in relatie tot het goederenverkeer zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Omdat de meeste werknemers van de Douane ook vanuit huis werken, kunt u uw vraag mailen naar het u bekende bedrijvencontactpunt. Zij beantwoorden uw vraag dan zo snel mogelijk en nemen als dat nodig is telefonisch contact met u op, of per mail. Goed nog om te vermelden: De export van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen en mondkapjes is voorlopig verboden. Hierover is op 15 maart EU Verordening 2020/402 gepubliceerd. Deze verordening ‘tot onderwerping van de uitvoer van bepaalde producten aan de overlegging van een uitvoervergunning’ gaat meteen in.

DCMR

Ook DCMR volgt de landelijke RIVM richtlijn dat impact heeft op de bedrijfsvoering. Het verzoek van DCMR is om zo beperkt mogelijk op het kantoor te komen. Zij helpen u graag telefonisch 010 246 80 00 of per mail info@dcmr.nl. Het kan zijn dat het antwoord op uw vraag iets langer duurt dan gebruikelijk, geeft DCMR aan. “Zoals gebruikelijk kunt u meldingen van overlast gewoon aan ons doorgeven. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar via de Milieutelefoon: 0888 333 555."

DCMR vraagt alle industriële bedrijven om door te geven welke maatregelen ze nemen ten aanzien van bedrijfsvoering en productieproces vanwege het COVID-19 virus. Mochten bedrijven onder een minimale, kritische personeelsbezetting komen, dan moeten zij hiervan een bedrijfsmelding doen bij de DCMR. Controles gaan zoveel mogelijk door. Er is extra aandacht voor controles waarbij geen fysiek contact nodig is om toezicht te houden, zoals bijvoorbeeld bij onbemande tankstations, bovengrondse tankopslag en gevelcontroles. Ook controles met een spoedeisend karakter lopen door. Daarnaast worden administratieve controles en (na)controles op afstand uitgevoerd.

Mocht u nader advies willen over een toezichthouder die hier niet bijstaat, over een geplande inspectie, een noodzakelijke melding of contact met de toezichthouder, kunt u met mij contact opnemen.

Deze blog is tevens gepubliceerd op de website van HSE Actueel.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2023 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden