De verzwaarde motiveringsplicht in het wegvervoer

Maart 2022

De verzwaarde motiveringsplicht maakt dat vervoerders, op straffe van stevige sancties, aanknopingspunten voor bewijslevering aan ladingbelanghebbenden moeten bieden. Op zichzelf is dat een goede zaak. Vanwege de sancties komt het echter steeds vaker voor dat actief op toepassing van deze plicht wordt aangestuurd. In dit artikel, gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, wordt besproken of het op deze manier hanteren van de verzwaarde motiveringsplicht niet zijn doel voorbijschiet en het systeem van vervoerdersaansprakelijkheid – zoals al jaren stevig verankerd in jurisprudentie van de Hoge Raad – door deze toepassing opzij wordt gezet.

Download PDF

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden