Algemene voorwaarden van expediteurs in Europa: op weg naar harmonisatie

April 2018

Zoals bekend is de expediteur de partij die als een spin in het web de opdracht van verladers uitzet bij diverse uitvoerende partijen in de logistiek en soms ook zelf een deel van het voorgestelde transport uitvoert. De logistieke diensten die hierbij kunnen worden aangeboden zijn zeer divers van aard en omvang. Alleen al de feitelijke invulling van de activiteiten van een expediteur kan dus flink uiteenlopen. Ook de juridische kaders die hierbij van toepassing worden verklaard lopen sterk uiteen in de verschillende jurisdicties van Europa. In de praktijk werkt dit veel onbegrip in de hand. Hoe valt het uit te leggen dat in de internationale wereld van transport het een wereld van verschil maakt of de expediteur gevestigd is in Nederland of in Spanje, hoewel zijn werkzaamheden hetzelfde zijn?

In dit artikel zal worden bekeken of de algemene voorwaarden van expediteurs in Europa hebben bijgedragen aan een meer uniforme uitleg van de positie van de expediteur ten opzichte van zijn opdrachtgever of dat de algemene voorwaarden juist de lijn volgen die is uitgezet door de nationale wetgevers, met alle diversiteit ten gevolge.

Download PDF

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden