Beroepsaansprakelijkheid en bewuste roekeloosheid; HR licht toe

In het arrest van de Hoge Raad van 22 juni 2018 komen de (droge) aansprakelijkheidspraktijk en de (natte) vervoerspraktijk van Van Traa mooi samen.

De Hoge Raad geeft nadere uitleg over de toepassing van het begrip bewuste roekeloosheid in het vervoerrecht. Ook herhaalt hij hoe de vraag of, en zo ja in welke mate, een cliënt schade heeft geleden door een beroepsfout van een advocaat moet worden beantwoord.

De uitspraak treft u hier aan.

 

 

Onze specialismes

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden