Dagmar Linstra

Advocaat

Sinds januari 2020 is Dagmar werkzaam binnen de praktijkgroep Verzekering & Aansprakelijkheid. Zij behandelt zaken op het gehele gebied van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en houdt zich daarbij met onder andere AVB-verzekeringen en brandverzekeringen bezig.

In 2017 rondde Dagmar de master Civiel recht aan de Universiteit Leiden af. Ook studeerde zij begin 2017 aan Trinity College Dublin waar zij het vak Comparative Product Liability volgde. Tijdens haar studie liep Dagmar stage bij verschillende advocatenkantoren. Haar masterscriptie schreef Dagmar over de toerekenbaarheid van kosten van schadebeperkende maatregelen in het kader van het Groningen Aardbevingsdossier. Over dit onderwerp heeft zij ook een artikel gepubliceerd in het Tijdschrift voor Energierecht.

Voordat Dagmar bij Van Traa aan de slag ging werkte zij als schadebehandelaar bij een internationale schadeverzekeraar.

Dagmar is redactielid van het tijdschrift Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht (RAV) en schrijft voor dat tijdschrift ‘wenken’ bij jurisprudentie. Ook is Dagmar lid van de Vereniging Jonge Balie Rotterdam, Young Insurance (Young InSurance), de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR), de Vereniging voor de Verzekeringswetenschap (VvVW) en Cobra1998.

Praktijk
Verzekering & Aansprakelijkheid
Taal
Nederlands, Engels

Publicaties

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden