De serieschadeclausule van een rechtsbijstandsverzekering en procederen tegen verschillende bestrijdingstechnieken van een invasieve exoot.

December 2022

Op het door eiser gepachte perceel bevindt zich een invasieve exoot (watercrassula) die wordt bestreden. Eiser stelt door de door Staatsbosbeheer gehanteerde bestrijdingstechniek (inundatie met zout) schade te hebben geleden en start een procedure tegen Staatsbosbeheer. Eiser heeft ten behoeve van die procedure onder zijn rechtsbijstandverzekering het kostenmaximum € 30.000 uitgekeerd gekregen. Nadat blijkt dat de eerste bestrijdingstechniek niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, komt – ditmaal de Provincie – met een nieuwe oplossing: het afgraven van het besmette duingebied. Eiser wenst (ook) daartegen op te komen. Daartoe doet eiser wederom een beroep op zijn rechtsbijstandverzekering, omdat er sprake zou zijn van een ‘nieuwe gebeurtenis’ in de zin van de polisvoorwaarden. Of dat zo is, is een kwestie van uitleg. In de procedure staat daarmee onder andere de vraag centraal of procedures tegen verschillende bestrijdingspogingen door verschillende partijen van dezelfde invasieve exoot dienen te worden gezien als ‘één gebeurtenis’. Dagmar Linstra schreef een wenk voor RAV bij het arrest HR 16 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1215.

Download PDF

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden