Zeeschip of binnenschip: "What's (not) in a name?"

December 2018

De kwalificatie van een schip als zeeschip dan wel binnenschip kan in het kader van de globale beperking van aansprakelijkheid van scheepseigenaren grote financiële gevolgen hebben. Olivier Böhmer licht dit toe aan de hand van het eerder dit jaar door het Hof Den Haag in de zaak “Sea Camel” gewezen arrest. Hoewel de uitkomst in die zaak duidelijk is, blijft het te gebruiken toetsingskader voor toekomstige gevallen onzeker. 

Download PDF

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden