Verhoging Montreal limieten

November 2019

De aansprakelijkheid van de luchtvervoerder voor verlies van of schade aan goederen en bagage, dood of letsel van passagiers en vertraging wordt bij internationaal luchtvervoer veelal beheerst door het Verdrag van Montreal uit 1999.

Op grond van dit verdrag mag de luchtvervoerder zijn aansprakelijkheid beperken tot de in he verdrag bepaalde limieten. Met ingang van 28 december 2019 zullen de bestaande limieten worden verhoogd. In onderstaande tabel treft u de wijzigingen aan:

De waarde van 1 SDR bedraagt momenteel € 1,24. 

In Nederland wordt in lijn hiermee het Besluit van 6 april 2011, houdende vaststelling van de bedragen waartoe de aansprakelijkheid van de vervoerder bij vervoer door de lucht is beperkt ter uitvoering van de artikelen 1359, 1399 en 1400 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, dat de Montreal limieten in de Nederlandse wetgeving implementeert, eveneens gewijzigd, maar dit wijzigingsbesluit moet nog in werking treden. 

Mogelijk dienen contracten, vervoersvoorwaarden en verzekeringen aangepast te worden. Voor zover het verdrag dwingendrechtelijk van toepassing is, zullen de verhoogde limieten oude contractslimieten opzij zetten.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden