(Transport)verzekeringen

Maart 2014

De transportverzekering is de slagader van de Internationale handel. Zowel voor verladers als voor logistieke dienstverleners is het essentieel dat zij de risico's die zij lopen kunnen afdekken middels een transportverzekering. Bij beschadiging of verlies van de goederen tijdens het transport is de vervoerder in veel gevallen aansprakelijk. Daarom sluit hij een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering af. De aansprakelijkheid van de vervoerder is echter veelal beperkt op grond van wet of verdrag, dan wel toepasselijke voorwaarden. De verlader kan het schadebedrag boven de aansprakelijkheidslimiet niet verhalen op de vervoerder. Daarom is het verstandig dat de verlader zelf een goederenverzekering afsluit. Voor een overzicht van de diverse transportverzekeringen verwijzen wij Haar de brochure 'Verzekeringen in transport en logistiek, direct duidelijk' van de Stichting Vervoeradres.

In zijn bijdrage staat Robert de Haan kort stil bij de geschiedenis en de wettelijke regeling van de transportverzekering om vervolgens de samenhangtussen verzekering en Internationale handel, in het bijzonder de Incoterms, en een aantal specifieke onderwerpen zoals verzekerde reis en verzekerd belang te bespreken om tot slot kort stil to staan bij opzet en verzekering.

Download PDF

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden