Schade door een ongeschikte medische hulpzaak ex artikel 6:77 BW

December 2016

De aansprakelijkheidsregeling voor gebruikers van ongeschikte medische hulpzaken van art. 6:77 BW heeft geleid tot rechtsonzekerheid en discussie. Om nieuwe inzichten te verkrijgen wordt in dit artikel een rechtsvergelijking gemaakt met twee nabijgelegen landen die voor wat betreft het rechtssysteem en de juridisch-culturele ontwikkeling op Nederland lijken: Frankrijk en Duitsland. In dit artikel is onderzocht wie in Frankrijk en Duitsland door patiënten aangesproken kunnen worden, wat daarin de tendensen zijn en op welke manier het Nederlandse recht daar inspiratie aan kan ontlenen.

Download PDF

Onze specialismes

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden