Laden en lossen bij wegvoer: in Spanje verboden voor chauffeurs

September 2022

In navolging van Portugal is het sinds 2 september 2022 in Spanje verboden voor chauffeurs van vrachtwagens om goederen zelf te laden en lossen.[1] Dit geldt niet alleen voor in Spanje gevestigde vervoerders, maar voor alle (internationale) chauffeurs op Spaans grondgebied. In dit blog zal naar aanleiding van voormelde wetswijziging de aansprakelijkheid voor laden en lossen kort worden opgefrist.

Chauffeurs mogen hun vrachtwagens niet meer laden en/of lossen. Met deze wetswijziging beoogt de Spaanse regering onder meer het chauffeursvak aantrekkelijker te maken en zo de grote tekorten aan chauffeurs tegen te gaan. Of de regeling het beoogde gevolg zal hebben valt te bezien. Duidelijk is wel dat het in ieder geval verschillende andere, juridische gevolgen zal hebben.

Het CMR Verdrag bevat geen alomvattende regeling voor de aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens internationaal goederenvervoer over de weg. Zo regelt het bijvoorbeeld niets over wie moet laden en lossen. In beginsel wordt in dergelijke situaties teruggevallen op het (op de vervoersovereenkomst toepasselijke) nationale recht. Vanuit Nederlands perspectief bevat Boek 8 BW echter ook geen bepaling die hierop ziet. De Algemene Vervoerscondities ('AVC') bepalen wel dat de afzender in beginsel – tenzij partijen anders overeenkomen of uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit – de goederen dient te laden, stuwen en lossen.[2] Deze voorwaarden worden echter in internationaal verband minder regelmatig van toepassing verklaard.

Wie verantwoordelijk is voor het laden en lossen zal derhalve veelal afhankelijk zijn van hetgeen partijen in dit verband overeenkomen. In de praktijk, zeker als het om losse dozen of pallets gaat, zal het vaak de vervoerder (lees: chauffeur) zelf zijn die het laden en lossen van de goederen verzorgt. In een dergelijke situatie is de vervoerder in beginsel aansprakelijk voor schade aan de goederen ontstaan tijdens het laden en/of lossen. Daar komt nu in Spanje en Portugal potentieel een boete bij.

Wanneer het verbod in Spanje wordt overtreden kan dat voor het bedrijf (in de praktijk zal dat de afzender of ontvanger zijn) dat de chauffeur zelf laat laden of lossen resulteren in een boete van € 4.000,- tot € 6.000,- voor dat bedrijf. In Portugal kan deze boete oplopen tot zo’n € 15.000,-.

Wij adviseren u uw partners in de logistieke keten en/of de beoogd afzender/ontvanger tijdig te informeren over deze wetswijziging, deze in uw nieuwe contracten mee te nemen en doorlopende raamovereenkomsten hierop aan te passen.

* * *

[1] https://www.nt.nl/wegvervoer/2022/08/31/spanje-verbiedt-laden-en-lossen-door-vrachtwagenchauffeurs/.
[2] Artikel 4 lid 1 sub e Algemene Vervoer Condities 2002.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden