Fake verkoop niet gedekt onder transportgoederenverzekering

December 2019

De rechtbank Rotterdam heeft op 6 november 2019 een voor goederenverzekeraars gunstig vonnis gewezen ten aanzien van de vraag of de schade die de verkoper lijdt doordat hij opgelicht wordt door een fake-koper gedekt is onder een goederentransportverzekering. Waar ging het om?
De verkoper had drie ladingen kaas verkocht aan een fake-koper die een valse naam gebruikte, op de conditie FOB. De zendingen kaas werden meegegeven aan de door de koper ingeschakelde vervoerder, maar betaling van de koopprijs bleef uit. De verkoper had zich letterlijk de kaas van het brood laten eten… De verkoper was maar liefst voor een bedrag van € 225.000,= opgelicht en claimde de drie zendingen kaas als totaalverlies bij verzekeraars. De verkoper stelde dat de partijen kaas nooit bij de echte koper aangekomen waren en dat er mitsdien sprake was van verlies.

De verkoper had een uitgebreide transportgoederenverzekering afgesloten met de volgende dekkings¬omschrijving:

“De maatschappij vergoedt alle verliezen van en materiële schade aan de verzekerde zaak… onverschillig door welke oorzaak ontstaan…”

De verzekerde reis liep, net als in de standaard bepalingen van de Nederlandse Beursgoederenpolis, vanaf het moment waarop de zaken worden opgenomen of op een daarmee vergelijkbare wijze worden weggevoerd teneinde de verzekerde reis aan te vangen tot het moment waarop de zaken zijn aangekomen op de plaats van bestemming. De vraag was of de partijen kaas gedurende de verzekerde reis verloren zijn gegaan. Verzekeraar stelde zich op het standpunt dat dit niet het geval is en dat er geen sprake is van verlies van de partijen kaas gedurende de verzekerde reis omdat de partijen kaas gewoon op de door de fake-koper beoogde bestemming aangekomen waren, terwijl de polis geen dekking biedt voor oplichting en fraude die zich voorafgaande aan het transport heeft voorgedaan.

De rechtbank gaat mee in dit verweer en overweegt dat de partijen kaas aangekomen zijn bij de fake-koper en dat er dus geen sprake is van “verloren gaan” van de kazen als bedoeld in de hiervoor geciteerde dekkingsomschrijving. De kazen zijn “enkel” niet betaald door de fake-koper. Dit betreft een bedrijfsrisico dat buiten de dekking van de transportverzekering valt, aldus de rechtbank. De rechtbank overweegt tot slot dat het feit dat er een All Risks-verzekering afgesloten is, niet betekent dat er alsnog dekking ontstaat die met de aard en strekking van de betreffende verzekering in strijd is. De vorderingen van de verkoper worden mitsdien afgewezen. De verkoper zal alsnog achter de fake-koper of zijn kazen aan moeten gaan…

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden