Derdenwerking van exoneratiebedingen: een inkadering van het redelijkheidsoordeel

September 2017

Een tussen partijen overeengekomen exoneratiebeding kan onder omstandigheden werking hebben jegens een derde. Deze zogenoemde derdenwerking moet worden 'gerechtvaardigd door de aard van het geval'.

Frank Salome zet in zijn recente publicatie in het tijdschrift Contracteren het leerstuk aan de hand van een jurisprudentieanalyse uiteen, en doet na een uitstap naar het Engels contractenrecht een aanbeveling om tot meer rechtszekerheid te komen.

Download PDF

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2023 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden