Derdenwerking in Boek 8 BW: een huidig en historisch perspectief

Oktober 2020

Uit een overeenkomst vloeien geen verbintenissen voort voor derden. Op dit uitgangspunt van het contractenrecht bestaan enkele uitzonderingen, waaronder de exploitatieregeling van boek 8 BW. In deze bijdrage zet Frank Salome de regeling voor bij de exploitatie van het schip betrokken partijen, en het in de jurisprudentie ontwikkelde leerstuk van de derdenwerking van exoneratiebedingen uiteen. Tot slot enkele overwegingen over de in de maritieme praktijk vaak voorkomende Himalaya-clausule.  

Download PDF

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden