De Wet Affectieschade

Februari 2019

Op 1 januari 2019 is de Wet Affectieschade in werking getreden. Deze niet onomstreden wet maakt het mogelijk voor naasten van iemand die door toedoen van een ander ernstig letsel heeft opgelopen of is overleden om een vergoeding te krijgen voor hun immateriële schade, veroorzaakt door verdriet en verlies aan levensvreugde. Voorheen hadden naasten nog geen eigen vorderingsrecht op dergelijke schadevergoedingen. In deze bijdrage wordt kort ingegaan op de achtergrond van deze wet en wordt besproken aan welke vereisten moet worden voldaan om aanspraak te kunnen doen op deze vorm van schadevergoeding. Daarnaast worden discussiepunten besproken die de wet naar verwachting met zich mee zal brengen en wordt gekeken naar de verwachte consequenties voor aansprakelijkheidsverzekeraars.

Download PDF

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2023 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden